บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

‎แม่น้ํา 3 สายเพิ่งกลายเป็น ‘บุคคล’ ตามกฎหมาย‎

แม่น้ํา 3 สายเพิ่งกลายเป็น 'บุคคล' ตามกฎหมาย‎

แม่น้ํา Whanganui ในนิวซีแลนด์ตอนนี้เป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถฟ้องร้องในประเด็นต่างๆเช่นมลพิษ‎‎ ‎‎(เครดิตภาพ: RnDmS/Shutterstock)‎‎บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ ‎‎The Conversation‎‎ ‎‎ สิ่งพิมพ์ได้สนับสนุนบทความให้กับเสียงผู้เชี่ยวชาญของ Live Science‎‎: Op-Ed &Insights‎ ‎ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์โลกได้รับบุคคลสําคัญทางกฎหมายใหม่ที่โดดเด่นสามคน: ‎‎แม่น้ํา...

Continue reading...